เรื่อง : ภาษาน่ารู้สู่ AEC ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว


เรื่อง : ภาษาน่ารู้สู่ AEC
หมวดหมู่ : 400 ภาษาศาสตร์
ผู้แต่ง : ผู้แต่ง : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 162 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 36 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :หนังสือภาษาน่ารู้สู่ AEC เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการอ่านให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาภาษาท้องถิ่นของกลุ่มประเทศสมาชิก อันประกอบด้วย ภาษาลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน รวบรวมคำศัพท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เนื้อหาและภาพประกอบจาก Pichaiebooks ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้

ขอขอบคุณ  ที่มา M Bookstore