ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการในการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม